Korisnici i zainteresovane strane EU UWWTD projekta

Korisnici i zainteresovane strane EU UWWTD projekta

Glavni korisnici

Glavne institucije koje će projekat podržati i glavni/izravni korisnici, u daljem tekstu: direktni korisnici projekta su:

 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS;
 • Vlada Brčko distrikta BiH, Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 • Agencija za vodno područje rijeke Save;
 • Agencija za vodno područje Jadranskog mora;
 • Javna ustanova Vode Srpske.

Indirektni korisnici

Drugi sudionici, na koje će ova pomoć imati utjecaja su indirektni korisnici projekta:

 • Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOiT);
 • Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (MPUGE RS),
 • Vlada Brčko distrikta BiH, Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove – Pododjel za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoline.

Pored toga, druga ministarstva i/ili javne institucije, odgovorne za poljoprivredni i industrijski razvoj, kantonalne i općinske/opštinske vlasti (jedinice lokalne samouprave-JLS) odgovorne za upravljanje vodnim resursima, statističke agencije, javna komunalna preduzeća-JKP, također su korisnici/indirektni korisnici ovog projekta, i biti će uključeni unutar svog područja odgovornosti.

MVTEO će koordinirati projektnu suradnju između direktnih i indirektnih projektnih korisnika, kao što su ministarstva nadležna za zaštitu okoliša/životne sredine, relevantna ministarstva za poljoprivredu i industriju, statističke agencije, JKP i dr.

Glavne institucije koje će projekat podržati i glavni/izravni korisnici, u daljem tekstu: direktni korisnici projekta su:

 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS;
 • Vlada Brčko distrikta BiH, Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 • Agencija za vodno područje rijeke Save;
 • Agencija za vodno područje Jadranskog mora;
 • Javna ustanova Vode Srpske.

Drugi sudionici, na koje će ova pomoć imati utjecaja su indirektni korisnici projekta:

 • Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOiT);
 • Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (MPUGE RS),
 • Vlada Brčko distrikta BiH, Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove – Pododjel za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoline.

Pored toga, druga ministarstva i/ili javne institucije, odgovorne za poljoprivredni i industrijski razvoj, kantonalne i općinske/opštinske vlasti (jedinice lokalne samouprave-JLS) odgovorne za upravljanje vodnim resursima, statističke agencije, javna komunalna preduzeća-JKP, također su korisnici/indirektni korisnici ovog projekta, i biti će uključeni unutar svog područja odgovornosti.

MVTEO će koordinirati projektnu suradnju između direktnih i indirektnih projektnih korisnika, kao što su ministarstva nadležna za zaštitu okoliša/životne sredine, relevantna ministarstva za poljoprivredu i industriju, statističke agencije, JKP i dr.

Top